Het Hof Den Bosch veroordeelde Heringa in zijn zaak hulp bij zelfdoding tot een zwaardere straf na een verwijzing door de Hoge Raad. Lees de noot onder het arrest van het Hof Den Bosch in GJ 2018/14 (zie bij publicaties)