Curriculum vitae/Expertise Prof. mr. T.M. Schalken

 

Personalia

Geboren : 18 maart 1944 te Roosendaal en Nispen
Adres: Postbus 29, 1399ZG Muiderberg
Burgerlijke staat: getrouwd, vier kinderen

Opleiding

St. Bernardinus College (Heerlen), daarna aanvankelijk in hoofdzaak werkzaam in culturele journalistiek (1965-1968), literaire en muziekrecensies (BRT, De Gelderlander), literaire monografie over Ward Ruyslinck (Desclée de Brouwer, 1966, tweede druk 1971), bijdragen aan Boekenweekgeschenk van 1969 (40+, literaire radioportretten).

Rechtenstudie Vrije Universiteit (1968-1971), promotie eveneens aan de VU in 1972 over pornografie en de kunstexceptie in het strafrecht.

Werkkring

Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht (1973-1975), stagiaire/plv. officier van justitie parket Utrecht (1974), als wetgevingsjurist uitgezonden naar Suriname, o.a. nieuw Wetboek van Strafvordering (1975-1978), Ministerie van Justitie, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht (1978-1982), rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag (1980-1982), Advocaat-Generaal Hof Amsterdam (1982-1985), lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba, met wetgevingsopdracht, o.a. nieuwe RO en nieuw Wetboek van Strafvordering (1985-1987), hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht Vrije Universiteit (1987-2006), raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam (1987-2011), rechter-plaatsvervanger in Rechtbank Maastricht (2004-2008).

Universitaire activiteiten VU

Onderzoeksdecaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1999-2002), voorzitter van het College van Beroep voor de examens (1989-1999), voorzitter Afdeling strafrecht en criminologie (tot 2005), voorzitter van Centrum voor Politiewetenschappen (1990-2004), bestuurslid Onderzoeksschool Maatschappelijke Veiligheid (2000-2005).

Niet-universitaire werkzaamheden

Voorzitter Amsterdamse Commissie voor de Politieklachten (1987-1999), lid redactie Delikt en Delinkwent (1988-2001), lid en preadviseur Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland (1983-heden), voorzitter van de Commissie electronisch huisarrest (1988), voorzitter Commissie art. 40 Statuut (inzake de strafrechtelijke samenwerking binnen het Koninkrijk, 1992), voorzitter Werkgroep orgaandonatie (1993), lid Commissie-Moons (herijking wetboek van strafvordering, 1988-1993), lid Commissie-Remmelink (onderzoek naar Nederlandse euthanasiepraktijk, 1990-1991), lid Redactieraad Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (2003-heden), columnist in de Volkskrant (1992-1995) – columns gebundeld in “De mythe van het gezag”, G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1996 -, lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (tot heden). Vice-voorzitter van de Commissie toetsing late zwangerschapsafbrekingen en afbreking leven pasgeborenen (tot eind 2013). In 2006 bij zijn emeritaat als VU-hoogleraar onderscheiden met het officierschap in de orde van Oranje-Nassau.

Huidige activiteiten (September 2013)

–       Annotator strafrecht in de Nederlandse Jurisprudentie (1988-heden)

–       Annotator in Jurisprudentie Gezondheidsrecht (2006 tot heden)

–       Verzorgt legal opinions (over rechtsvragen) ten behoeve van de verdediging in strafzaken (zie bij legal opinions)

–       Auteur van bijdragen in boekvorm en in tijdschriften

–       Docent diverse cursussen op het gebied van het strafrecht en strafprocesrecht, ook incompany; zie bij www.de-brink.com