Legal opinion van prof. mr. Tom Schalken

Al geruime tijd breng ik op verzoek juridische opinies uit, in hoofdzaak ten behoeve van advocaten in strafzaken (of daaraan gerelateerde rechtsgebieden, zoals het strafrecht in relatie tot het gezondheidsrecht, medisch beroepsgeheim, medische aansprakelijkheid, ook van de rechtspersoon). Gemiddeld zo’n 5 tot 10 per jaar.

Ik doe dat onder het zegel van strikte vertrouwelijkheid (die immers is afgeleid van het beroepsgeheim c.q. het verschoningsrecht van de beroepsbeoefenaar of de instelling die het betreft).

De schriftelijke opinie, die alleen op rechtsvragen betrekking heeft, kan in diverse vormen worden uitgebracht: in de vorm van een appèl- of cassatieschriftuur, als een op mijn naam gesteld advies dat bestemd is om ten processe te worden overgelegd, als een voor eigen gebruik bestemde notitie, als een concept-pleitnotitie maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een concept-brief aan de autoriteiten wie het aangaat (zoals in onderhandelingen over een transactieaanbod).

Honorering: nu de tijd van de boekenbonnen en flessen wijn voorbij is, wordt een professioneel (zij het enigszins gematigd) uurtarief in rekening gebracht. De bandbreedte van het aantal declarabele uren wordt altijd in overleg vastgesteld.

Declaraties bevatten tevens een BTW-opslag, nu de opinies uit hoofde van mijn adviesbureau worden uitgebracht: Lex-hy Consultancy, KvK 32113147, Bank: NL 73 INGB 0004 3539 09.