Kan de beslissing van staatssecretaris Teeven om Volkert van der G. proefverlof te weigeren de EHRM-toets doorstaan?

(Annotatie bij EHRM 3 april 2012, nr. 37575/04, Boulois t. Luxemburg, in Nederlandse Jurisprudentie, NJ 2013/470)

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof voor de mensenrechten in de zaak Boulois t. Luxemburg, waarin de kwestie van het proefverlof aan de orde was, bespreek ik de Nederlandse regeling op dat punt. Staatssecretaris Teeven, die bezig is met een grootscheepse herziening van het gevangeniswezen en het detentieregiem, wil ook het huidige proefverlof afschaffen. Zijn beslissing om Volkert van der G. proefverlof te weigeren, werd door de Raad voor Strafrechtstoepassing wegens onvoldoende motivering vernietigd. Teeven heeft zijn beslissing nu gehandhaafd maar met aanvullingen om daarmee tegemoet te komen aan de uitspraak van de Raad.Mijn taxatie is dat die tweede beslissing de EHRM-toets in de zaak Boulois kan doorstaan. In die zaak oordeelde de Grote Kamer van het EHRM de Luxemburgse regeling – die aanzienlijk minder rechtswaarborgen bevat dan de Nederlandse regeling – niet in strijd met het EVRM. Het Hof vindt dat de lidstaten een ruime ‘margin of appreciation’ toekomen om de kwestie van het proefverlof zelf te regelen. Mijn conclusie houdt overigens niet in dat de tweede beslissing daarmee per definitie ook in overeenstemming met het Nederlandse penitentiaire recht zou zijn.

Lees meer